การจัดประชุมทางวิชาการ เราจะเป็นเพียงแค่ผู้จัด

วันที่ 28 ธันวาคม 2554

การจัดประชุมทางวิชาการ เราจะเป็นเพียงแค่ผู้จัด

มหาวิทยาลัยในเมืองไทยมีภารกิจหลักอยู่ 4 อย่างคือ การผลิตบัณฑิต การทำวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับคณะก็เช่นกัน ต้องทำหน้าที่ทั้งสี่ประการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การจัดประชุมทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือนานาชาติก็ตาม เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยต้องทำเช่นกัน เพราะเป็นการรวมตัวของบรรดานักวิชาการที่ได้ดำเนินการทำวิจัย หรือได้ทำการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ นำมาเสนอให้สังคมวิชาการได้รับทราบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสังคมได้เรียนรู้ มอ.ก็ได้มีโอกาสจัดประชุมทางวิชาการบ่อยครั้ง และคณะมส.เองก็มีการจัดงานในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน ล่าสุดก็มีการจัดประชุมด้านญี่ปุ่นศึกษาที่มอ.ภูเก็ต ซึ่งมีแผนกวิชาญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพหลัก และเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 คณะมส.ร่วมกับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ด้านสังคมวิทยาที่คณะมส. มีภาควิชาสังคมศาสตร์รับเป็นแม่งาน โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยหรือ concept paper ทั้งระดับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ของทั้งสองสถาบัน และในอนาคตคณะมส. ได้เจรจากับมหาวิทยลัยในต่างประเทศและองค์กรภายในประเทศเพื่อจัดการประชุมทางวิชาการ เช่นประมาณกลางปี 2555 คณะมส. ได้มีรับโอกาสจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการจัดประชุมระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้ช่วยคณบดีดร.ฤทัยชนนี กำลังเตรียมงานกันอยู่ และปลาย ๆ ปี 2555 คณะมส. จะจัดการประชุมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือ International Colloquium on English Language Teaching (ICELT) ร่วมกับ Univesiti Malaysia Kelantan (UMK) โดยมีภาควิชาภาษาตะวันตกเป็นแม่งานใหญ่ เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2554 UMK ได้จัดขึ้นแล้วเป็นครั้งแรก ซึ่งภาควิชาภาษาตะวันตกได้ส่งผลงานไปนำเสนอในครั้งนั้นจำนวน 6 ชิ้นด้วยกัน และคาดว่าประมาณเดือนตุลาคม 2555 Faculty of Islamic Contemporary Studies, UniSZA จะรับเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านสังคมวิทยาครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดที่ Kuala Terangganu แม้กระทั่งขณะนี้คณะมส.กำลังประสานงานกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) จะจัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง International Conference on Sustainable Development and Innovation ซึ่งมีกำหนดการคร่าว ๆ ว่าจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2556 ที่ Sunway College กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างเป็นงานที่คณะมส.มีส่วนร่วมทั้งที่เป็นเจ้าภาพโดยตรง และเป็นเจ้าภาพร่วมที่จะจัดขึ้นที่ต่างประเทศ คณะกำลังสร้างเวทีให้บุคลากรของคณะ เพื่อให้มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการในระดับอาเซียน โดยเฉพาะกับมาเลเซีย งานแต่ละครั้งที่จัดต้องใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว แต่กระนั้นก็ตาม ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คณะวิชาต้องลงทุนด้านวิชาการอย่างนี้บ้าง เพื่อให้คณะมส.หรือมอ.ในภาพใหญ่ ปรากฎบนแผนที่ทางวิชาการระดับนานาชาติบ้าง และเป็นการกระตุ้นเตือนให้อาจารย์ภายในคณะหันให้ความสนใจในการทำงานวิจัยมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นแล้ว แต่เรายังต้องการให้บรรยากาศด้านวิจัยคึกคักมากกว่านี้อีก

แต่อีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่คณะได้ลงทุนในการเดินทางไปเจรจา ตลอดจนใช้เม็ดเงินในการลงทุนจัดการประชุมคือต้องการให้บุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ของคณะได้นำเสนอผลงานของตนเองมากขึ้น มีโอกาสในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้วผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลัก เพราะเราคิดอยู่เสมอว่าการจัดงานการประชุมทุกครั้ง เราจะไม่อยากแค่ทำหน้าที่ในการเป็น “ผู้จัด” เพียงอย่างเดียว นั่นคือเตรียมการทุกอย่าง ประสานงานกับนักวิชาการจากที่อื่น จัดเลี้ยงอาหาร จัดเอกสาร จัดยานพาหนะ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราน่าจะเน้นไปที่ อาจารย์ของคณะมีการ “นำเสนอผลงานทางวิชาการ” กี่ชิ้นมากกว่า เสร็จแล้วเราจะมีการจัดพิมพ์ Proceedings เข้มข้นกันแค่ไหน เพราะตรงนี้คือ core essence ของงาน และเจ้าของผลงานและคณะก็จะสามารถนำผลงานเหล่านี้ไป claim ในการรายงาน TOR ได้ และเป็นตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กร

บดินทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s