การจัดประชุมทางวิชาการ เราจะเป็นเพียงแค่ผู้จัด

วันที่ 28 ธันวาคม 2554

การจัดประชุมทางวิชาการ เราจะเป็นเพียงแค่ผู้จัด

มหาวิทยาลัยในเมืองไทยมีภารกิจหลักอยู่ 4 อย่างคือ การผลิตบัณฑิต การทำวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับคณะก็เช่นกัน ต้องทำหน้าที่ทั้งสี่ประการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การจัดประชุมทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือนานาชาติก็ตาม เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยต้องทำเช่นกัน เพราะเป็นการรวมตัวของบรรดานักวิชาการที่ได้ดำเนินการทำวิจัย หรือได้ทำการวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ นำมาเสนอให้สังคมวิชาการได้รับทราบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสังคมได้เรียนรู้ มอ.ก็ได้มีโอกาสจัดประชุมทางวิชาการบ่อยครั้ง และคณะมส.เองก็มีการจัดงานในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน ล่าสุดก็มีการจัดประชุมด้านญี่ปุ่นศึกษาที่มอ.ภูเก็ต ซึ่งมีแผนกวิชาญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพหลัก และเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2554 คณะมส.ร่วมกับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ด้านสังคมวิทยาที่คณะมส. มีภาควิชาสังคมศาสตร์รับเป็นแม่งาน โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยหรือ concept paper ทั้งระดับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ของทั้งสองสถาบัน และในอนาคตคณะมส. ได้เจรจากับมหาวิทยลัยในต่างประเทศและองค์กรภายในประเทศเพื่อจัดการประชุมทางวิชาการ เช่นประมาณกลางปี 2555 คณะมส. ได้มีรับโอกาสจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการจัดประชุมระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้ช่วยคณบดีดร.ฤทัยชนนี กำลังเตรียมงานกันอยู่ และปลาย ๆ ปี 2555 คณะมส. จะจัดการประชุมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือ International Colloquium on English Language Teaching (ICELT) ร่วมกับ Univesiti Malaysia Kelantan (UMK) โดยมีภาควิชาภาษาตะวันตกเป็นแม่งานใหญ่ เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2554 UMK ได้จัดขึ้นแล้วเป็นครั้งแรก ซึ่งภาควิชาภาษาตะวันตกได้ส่งผลงานไปนำเสนอในครั้งนั้นจำนวน 6 ชิ้นด้วยกัน และคาดว่าประมาณเดือนตุลาคม 2555 Faculty of Islamic Contemporary Studies, UniSZA จะรับเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านสังคมวิทยาครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดที่ Kuala Terangganu แม้กระทั่งขณะนี้คณะมส.กำลังประสานงานกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) จะจัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง International Conference on Sustainable Development and Innovation ซึ่งมีกำหนดการคร่าว ๆ ว่าจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2556 ที่ Sunway College กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างเป็นงานที่คณะมส.มีส่วนร่วมทั้งที่เป็นเจ้าภาพโดยตรง และเป็นเจ้าภาพร่วมที่จะจัดขึ้นที่ต่างประเทศ คณะกำลังสร้างเวทีให้บุคลากรของคณะ เพื่อให้มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการในระดับอาเซียน โดยเฉพาะกับมาเลเซีย งานแต่ละครั้งที่จัดต้องใช้งบประมาณจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว แต่กระนั้นก็ตาม ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่คณะวิชาต้องลงทุนด้านวิชาการอย่างนี้บ้าง เพื่อให้คณะมส.หรือมอ.ในภาพใหญ่ ปรากฎบนแผนที่ทางวิชาการระดับนานาชาติบ้าง และเป็นการกระตุ้นเตือนให้อาจารย์ภายในคณะหันให้ความสนใจในการทำงานวิจัยมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีมากขึ้นแล้ว แต่เรายังต้องการให้บรรยากาศด้านวิจัยคึกคักมากกว่านี้อีก

แต่อีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่คณะได้ลงทุนในการเดินทางไปเจรจา ตลอดจนใช้เม็ดเงินในการลงทุนจัดการประชุมคือต้องการให้บุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ของคณะได้นำเสนอผลงานของตนเองมากขึ้น มีโอกาสในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้วผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลัก เพราะเราคิดอยู่เสมอว่าการจัดงานการประชุมทุกครั้ง เราจะไม่อยากแค่ทำหน้าที่ในการเป็น “ผู้จัด” เพียงอย่างเดียว นั่นคือเตรียมการทุกอย่าง ประสานงานกับนักวิชาการจากที่อื่น จัดเลี้ยงอาหาร จัดเอกสาร จัดยานพาหนะ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราน่าจะเน้นไปที่ อาจารย์ของคณะมีการ “นำเสนอผลงานทางวิชาการ” กี่ชิ้นมากกว่า เสร็จแล้วเราจะมีการจัดพิมพ์ Proceedings เข้มข้นกันแค่ไหน เพราะตรงนี้คือ core essence ของงาน และเจ้าของผลงานและคณะก็จะสามารถนำผลงานเหล่านี้ไป claim ในการรายงาน TOR ได้ และเป็นตัวดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กร

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s