กิริยามารยาททางสังคมของนักศึกษา: อีกบทบาทของอาจารย์มอ.ปัตตานี

วันที่ 27 ธันวาคม 2554

กิริยามารยาททางสังคมของนักศึกษา: อีกบทบาทของอาจารย์มอ.ปัตตานี

มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่คนเราไม่สามารถจะอยู่แบบคนเดียว โดยไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือสังคมรอบข้าง ทั้งนี้คนเราต้องมีการติดต่อสื่อสารกันกับคนรอบข้างกันตลอดเวลา การปฏิสัมพันธ์นั้น มีเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากคือการมีข้อตกลงที่แต่ละสังคมคาดหวังจากผู้ที่เราสื่อสารด้วยนั่นคือพฤติกรรมหรือกิริยามารยาทของแต่ละฝ่าย เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมได้ยินอาจารย์หลาย ๆ ท่านบ่นให้ฟังเรื่องกิริยามารยาทของนักศึกษาในทุกวันนี้ว่าค่อนข้างมีปัญหา จริง ๆ แล้วผมเองก็เคยสัมผัสมาเหมือนกัน ขอยกตัวอย่าง มีอยู่วันหนึ่งมีนักศึกษาโทรศัพท์มาหาผมตอนเช้าสักประมาณ 8.15 น. ของวันทำการวันหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาโทรมาจะขอสอบ หลังจากที่เวลาที่ผมนัดสอบเลยมาแล้วหนึ่งอาทิตย์

บดินทร์: สวัสดีครับ

นักศึกษา: ตอนนี้อยู่ไหน

บดินทร์: (นึกว่าเป็นเพื่อนโทรมา) อ๋อ กำลังทานข้าวอยู่ และเดี๋ยวก็จะไปที่ทำงาน

นักศึกษา: จะขอไปสอบแบบฝึกหัดที่ยังค้างอยู่

บดินทร์: (นึกในใจ เป็นนักศึกษานี่เอง แต่ทำไมพูดห้วนมาก ไม่มีครับ ไม่มีค่ะเลย) ครูนัดสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่หรือ เดี๋ยวเราเจอกันเวลา 9.00 น. ที่ห้องทำงาน

ที่ยกมาเป็นตัวอย่าง พอจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษาเรา จะว่ากันตามจริงแล้ว ยังมีอีกหลายเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ข้อความในบันทึกถึงอาจารย์ การกล่าว “ขอโทษ” “ขอบคุณ” เป็นต้น

ผมเข้าใจว่านักศึกษาอาจไม่เข้าใจวิธีการเข้าสังคม การมีมารยาททางสังคมที่เป็นสังคมใหญ่และเป็นพหุมากขึ้นกว่าเดิมที่สังคมนักศึกษาเคยอยู่ แต่หลังจากที่ผมได้อธิบายให้เขาทราบถึงวิธีการพูดโทรศัพท์ ช่วงหลังเห็นพัฒนาการเกิดขึ้น แสดงว่านักศึกษาไม่ทราบมาก่อนว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเมื่อเข้าหาผู้ใหญ่ ผมจึงคิดว่าอีกบทบาทหนึ่งของความเป็นอาจารย์ที่มอ.เราคือการสร้างความรู้ การชี้แนะ การตักเตือน การบ่มเพาะระเบียบและกิริยามารยาททางสังคมให้เขาเข้าใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม เข้าใจความคาดหวังของคนในสังคมหนึ่งด้วย ถ้านักศึกษาไม่มีความรู้ในสิ่งเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมเมื่อเขาไปทำงานอย่างเดียว มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมอ.ในภาพรวมด้วยเช่นกัน เมื่อนักศึกษาไปทำงานเขาย่อมได้รับการตีตราสถาบันของมอ.ออกไปด้วย สังคมจะไม่เพียงโทษนักศึกษาเพียงอย่างเดียว สถาบันก็มีส่วนที่ได้รับการถูกสังคมตำหนิ

คำว่า “ครู” ตามความหมายของ wikipedia ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้น “ครู” จึงมิใช่การสร้างองค์ความรู้เนื้อหาวิชาการให้แก่ลูกศิษย์เพียงอย่างเดียว การให้คำแนะนำ การสร้างคนให้เป็น “คน” ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นั่นคือบทบาทของความเป็น “ครู” ทั้งสิ้น

เราจะไม่ยอมให้นักศึกษาของเรามีแต่ความรู้ด้านวิชาการ ในสาขาวิชาเอกที่นักศึกษาเรียนเท่านั้น แต่มีปัญหาในเรื่องบุคลิกภาพ กิริยามารยาท การเข้าใจชีวิต เป็น rounded characters เพราะความเป็น “คน” ย่อมมีความหมายมากลึกซึ้งกว่า “ความเป็นคนเก่ง” เพียงอย่างเดียว

คณบดีอาหวัง ผมและทีมงานอีกหลายท่าน ได้ไปเจรจากับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) รัฐเปอร์ลิส เรามี-ข้อตกลงกันว่าจะจัดโครงการอบรมทักษะการเข้าสังคม การสื่อสาร การแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษาของคณะมส. และ UniMAP ภายใต้ชื่อ Soft Skill Camp ประมาณช่วงปิดภาคการศึกษานี้

บดินทร์

3 thoughts on “กิริยามารยาททางสังคมของนักศึกษา: อีกบทบาทของอาจารย์มอ.ปัตตานี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s