สรุปประเด็นการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือที่ NINGXIA ประเทศจีน

วันที่ 22 ธันวาคม 2554

สรุปประเด็นการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือที่ Ningxia ประเทศจีน

การเดินทางของคณะจากมอ.ปัตตานี นำทีมโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์) ซึ่งมีทั้งหมด 14 คน จากทุกคณะในวิทยาเขตปัตตานี เดินทางไปยังเมือง Ningxia ประเทศจีนระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2554 เพื่อจัดทำ Roadshow โรงเรียนมัธยม 2 แห่งมาเรียนที่มอ.ปัตตานี และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการที่ Ningxia University ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะมส.ได้ดังนี้

1.      การรับนักเรียนโรงเรียนมัธยม เพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนของมหาวิทยาลัย มาเรียนที่วิทยาเขตปัตตานี

โรงเรียนมัธยมที่แรกคือ Liu Pan Shan Highschool ยังไม่ตัดสินใจที่จะส่งนักเรียนมาเรียนที่มอ.ปัตตานี ในปีการศึกษา 2555 ด้วยเหตุผลว่า ต้องการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีนก่อน ซึ่งกำหนดสอบกลางเดือนมิถุนายน 2555 โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนใหญ่อันดับหนึ่งของ Ningxia และนักเรียนเกือบ 90% สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเมืองจีนได้ แต่อย่างไรก็ตามมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อ Vivian (ชื่อเล่นภาษาอังกฤษ) สนใจเข้าร่วมโครงการนี้มาก สนใจมาเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษที่คณะมส. แต่อย่างไรก็ตาม มอ.ต้องรอให้ทางโรงเรียนตัดสินใจ และส่งรายชื่อมาให้ทางมอ.ต่อไป ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลางปี 2555 มอ.ให้ทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนนี้จำนวน 5 ทุน โดยนักเรียนจะมาเรียนคณะใดหรือสาขาวิชาเอกใดก็ได้ที่มอ.ปัตตานี

โรงเรียนที่สองคือ โรงเรียน Tanglai Hui Middle school ได้คัดเลือนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่รอให้นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีนแต่อย่างใด ซึ่งมีการคัดเลือกนักเรียนทั้งหมดจำนวน 7 คน เมื่อนักเรียนได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ ในวิทยาเขตปัตตานีแล้ว วันรุ่งขึ้นโรงเรียนได้ส่งรายชื่อนักศึกษาให้กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ทราบทันที โดยสนใจเลือกเรียนที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา 2 คน คณะวิทยาการสื่อสาร 2 คน คณะมส. 2 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน สำหรับสองคนที่สมัครเข้าเรียนที่คณะมส. สนใจหลักสูตรวิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทุนนี้มอ.ออกให้ทุกอย่าง ไม่ว่าเรื่องค่าเดินทางจากจีนมาปัตตานี ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่ากินอยู่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีน

2.      การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Ningxia University

การต้อนรับจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย Ningxia เป็นทางการมากตามธรรมเนียมของจีน มีการนำชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และทางภาษาต่าง ๆ ซึ่งได้เห็นถึงความพร้อมในเรื่องการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะมส.มี 3 ประเด็นหลักคือ

            ความร่วมมือในการส่งนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนนานาชาติ (2+2) มาเรียนที่ Ningxia University เป็นเวลา 2 ปี รองอธิการบดี Ningxia และคณบดีคณะ International Education ยินดีรับข้อเสนอของคณะมส. โดยจะรับนักศึกษามาเรียนที่นี่ในปีการศึกษา 2556 โดยจะคิดค่าเล่าเรียนในราคามิตรภาพ ส่วนรายวิชา ค่าใช้จ่าย เรื่องที่พัก คณะมส.ต้องเดินทางมาเจรจาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

            ความร่วมมือในการส่งอาจารย์จากแผนกวิชาภาษาจีนมาเรียนต่อระดับปริญญาเอก ทาง Ningxia University ยินดีรับมาเรียนในหลักสูตรภาษาจีน โดยยินดีสนับสนุนให้ขอทุนรัฐบาลจีน หรือ ทุน CSC ซึ่งสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก

            แผนกวิชาภาษาอาหรับ Dr. Shamsuddin ของ Ningxia University ยินดีรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอาหรับมาเรียนในหลักสูตรระยะสั้นในช่วงปิดภาคการศึกษาช่วงเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคมได้ สำหรับค่าใช้จ่ายคงต้องคุยในรายละเอียดกันต่อไป

สรุปว่าการเดินทางครั้งนี้ คณะมส. ประสบความสำเร็จในการแนะแนว และการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งงานวิเทศสัมพันธ์ปัตตานี และหาดใหญ่จะทำการสรุปและนำเสนอต่อท่านอธิการบดี เพื่อรับทราบต่อไป และคณะมส. คงต้องเตรียมพิจารณาในรายละเอียดเรื่องการเตรียมสอนภาษาไทยให้นักเรียนจากจีนอย่างน้อย 7 คนที่จะมาเรียนในภาคการศึกษา 2555 โดยคาดว่าจะเดินทางมาถึงมอ.ปัตตานี ประมาณเดือนมีนาคม 2555 เริ่มด้วยการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยอย่างน้อย 3 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน และขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่จะมีนักศึกษาจากจีน  2 คนมาร่วมเรียนพร้อมกับนักศึกษาไทยด้วยในปีการศึกษาที่ 1/2555 ขณะเดียวกันคณะมส. ต้องคุยรายละเอียดเรื่องหลักสูตรภาษาจีนนานาชาติ ถึงประเด็นรายวิชา ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ และการส่งอาจารย์ไปเรียนต่อระดับปริญญาเอก และเรื่องการส่งนักศึกษาวิชาเอกภาษาอาหรับไปที่ Ningxia University ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปคุยในรายละเอียดกับ Ningxia University อีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนเมษายน 2555

 

บันทึก บนเครื่องบินเที่ยวบินที่ CA 1196 (Shandong Airlines) Ningxia-Beijing

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s