TEACHING THAI AS A FOREIGN LANGUAGE: โอกาสการพัฒนาภาษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน

วันทื่ 16 ธันวาคม 2554

Teaching Thai as a Foreign Language: โอกาสการพัฒนาภาษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ถ้าเราหันไปทางไหน เราจะได้ยินหรือได้เห็นการโหมกระแสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ประชาคมอาเซียน ซึ่งกำลังจะเป็นจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หรือในปี 2015 เดี๋ยวนี้วันเวลาผ่านไปเร็วมาก กระพริบตาไม่กี่ครั้งก็หมดวันไปแล้ว มาถึงวันนี้เราเดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปี และอีกไม่กี่วันปี 2554 ก็จะจากเราไปแล้ว เรื่องของอาเซียนมีมิติต่าง ๆ ที่เราต้องเตรียมพร้อม แต่วันนี้ผมจะขอแตะเรื่องภาษาต่างๆ ในประชาคมอาเซียน ทุกคนทราบกันดีว่าภาษากลางของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ คิดว่าคงไม่มีใครปฏิเสธถึงความสำคัญตรงนี้ รองลงมาเป็นภาษามลายูหรือภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรที่ใช้ทั้งสองภาษานี้มากที่สุด ตั้งแต่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนดารุสลาม บางส่วนของสิงคโปร์ ภาคใต้ตอนล่างของไทย บางส่วนของฟิลิปปินส์ แม้กระทั่งบางชุมชนในกัมพูชา และเวียดนาม ผมคิดว่าเรื่องนี้นักศึกษาที่มาจากภาคใต้ตอนล่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพในการพัฒนาภาษามลายูหรืออินโดนีเซียได้เป็นอย่างดี แต่เราจะนำศักยภาพเหล่านั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนี่งของอาเซียน แน่นอนภาษาไทยก็มีความสำคัญเช่นกัน ขณะที่เราสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน แต่ประเทศเพื่อนบ้านก็ให้ความสนใจเรื่องราวของประเทศไทยรวมถึงภาษาไทยด้วย เท่าที่ผมสังเกตในการเดินทางไปหลายมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย บรูไน หรือสิงคโปร์ หลายมหาวิทยาลัยเปิดสอนภาษาไทยเป็นวิชาเลือกเสรีมากขึ้น และมีนักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาภาษาไทยมากขึ้นเช่นกัน หลายมหาวิทยาลัยมีความต้องการบุคลากรด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มีศิษย์เก่าของภาควิชาภาษาไทย คณะมส. หลายคนกำลังสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย เท่าที่ผมทราบมาว่า เกือบทุกที่ก็พอใจกับการสอนของศิษย์เก่าเรา

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงคิดว่านี่คือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาเอกภาษาไทย ที่สามารถสอนในต่างประเทศ หรือเรียกว่าการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching Thai as a Foreign Language) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเอกภาษาไทยของคณะ สร้างอาชีพอีกหนึ่งอาชีพได้ จริง ๆ แล้วนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยของคณะมส. ไม่สามารถสอนตามโรงเรียนประถมหรือมัธยมในประเทศไทยได้ เพราะไม่ได้เรียนวิชาชีพครู ตามหลักสูตรที่บังคับโดยครุสภาไทย แต่นักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยที่จบจากคณะศึกษาศาสตร์ สามารถสมัครสอบบรรจุเป็นครูประถมหรือมัธยมได้

ผมคิดว่าในเมื่อกระแสของอาเซียนมาแรงมากในขณะนี้ นี่คือโอกาสของคณะมส. ที่จะสร้างความพร้อมให้นักศึกษาที่เรียนด้านภาษาไทย สามารถสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้ สร้างทางเลือกให้นักศึกษา อย่างไรก็ตาม การที่นักศึกษาเราจะสามารถไปสอนภาษาไทยในต่างประเทศได้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน นักศึกษาคงต้องมีความรู้ด้านอื่น ๆ อีกด้วย ไม่ใช่เฉพาะตัวภาษาเท่านั้น ผมคิดว่านักศึกษาคงต้องมีความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศอื่น เข้าใจภาษาของประเทศเขาบ้าง ไม่มากก็น้อย และที่สำคัญต้องมีความรู้เรื่องการสอน วิธีการสอนด้วย คิดว่าภาควิชาภาษาไทยก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่ ขณะนี้ผมกำลังประสานงานกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย หรือแม้กระทั่งบรูไน ในการที่จะส่งนักศึกษาเอกภาษาไทยไปฝึกสอนในช่วงปิดภาคการศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน คณะคงต้องหาทางขยับขยายเรื่องนี้ และน่าจะผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของคณะมส. ต่อไป

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s