บทเรียนที่ได้จากเสวนา “อาจารย์ในดวงใจ”

วันที่ 10 ธันวาคม 2554

บทเรียนที่ได้จากเสวนา “อาจารย์ในดวงใจ”

ตามที่รองฯ นวมน และทีมงานจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดโหวตจากนักศึกษา โดยให้นักศึกษาเลือกอาจารย์ในดวงใจขึ้นนั้น และสุดท้ายรองฯ นวมน ได้ประกาศผลออกมาว่ามีอาจารย์จำนวน 12 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษาในรอบแรก จากนั้นรองฯ นวมน ได้ทยอยเชิญอาจารย์ทั้ง 12 ท่านมาร่วมจัดพูดคุยกันเพื่อเล่าประสบการณ์ของความเป็นครูให้อาจารย์ท่านอื่น โดยมีการจัดขึ้นครั้งแรกในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม คือเมื่อวานนี้ ในห้องจิตตปัญญา ของคณะมส.ผมได้มีโอกาสเข้าฟังการพูดคุยในรายการนี้ด้วย วันนี้ผมขอนำสรุปหรือบทเรียนที่ได้รับจากการพูดคุยกันกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้น

เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าร่วมทำกิจกรรมในห้องจิตตปัญญาของคณะมส. ซึ่งเป็นห้องที่มีการริเริ่มโดยรองฯ นวมน บรรยากาศในห้องเป็นแบบผ่อนคลายมาก มีแสงไฟที่ไม่สว่างมากนัก มีเสียงดนตรีบรรเลงจังหวะช้า ๆ เบา ๆ และที่สำคัญผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในห้องนี้ต้องนั่งบนที่นั่งคล้ายเบาะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีกระดาษหนึ่งแผ่นตั้งอยู่ด้านหน้าวาดเป็นรูปจังหวะการเต้นของหัวใจของมนุษย์ว่า เมื่อจิตใจเราสงบ จังหวะการเต้นก็เป็นเส้นตรงมากขึ้น สรุปว่าเมื่อผมเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศในห้องทำให้ผมรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย อยู่กับตนเองมากขึ้น ลืมสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ด้านนอก ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่แปลกเลยว่า ทำไมทุกวันพุธบ่าย จะมนักศึกษาเ­ข้าร่วมกิจกรรมในห้องนี้เป็นจำนวนมาก

นอกจากบรรยากาศของห้องที่เป็นใจแล้ว เนื้อหาสาระที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนั้นก็มีประโยชน์มาก ทำให้ผมได้คิด ทบทวน เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันได้ โดยเฉพาะบทบาทของความเป็นอาจารย์ ผมจึงขอนำสรุปบทเรียนที่ได้พูดคุยดังนี้

ชีวิตของมนุษย์เราไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด ยากจนหรือร่ำรวย ทุกคนล้วนมีมิติของความต่อสู้กับชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ชีวิตแต่ละคนย่อมมีความเป็น uniqueness ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้เลย คนที่เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนมีเงิน หรือประสบความสำเร็จในชีวิต ในหน้าที่การงาน ล้วนแล้วแต่มีประวัติศาสตร์ที่ต้องผ่านการทดสอบในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งมีน้อยคนนักที่รู้ในสิ่งเหล่านี้ ไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาแบบเหมือนคลิ๊กเมาส์คอมพิวเตอร์ซึ่งได้ผลทันตา ทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการของความพยายาม ความมุ่งมั่น อดทน และทุ่มเท การที่เรารู้จักผู้อื่นแบบผิวเผิน นั่นเป็นเพียงเปลือกนอกของความเป็นคน ๆ นั่นมาก ถ้าเรามีโอกาสได้พูดคุยแบบเจาะลึกเหมือนที่ทำกิจกรรมในวันนั้น ทำให้เรารู้ความตัวตนของเขาได้มากขึ้น และมีประวัติที่น่าสนใจทั้งสิ้น ทำให้สร้างบันดาลใจให้เราได้เป็นอย่างดี

ประเด็นต่อมาคือความใกล้ชิดของอาจารย์กับลูกศิษย์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่างจากระดับมัธยมหรือประถม นั่นคือบทบาทของครูหรืออาจารย์ในระดับมัธยมนอกจากสอนหนังสือแล้ว ยังต้องรวมถึงการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนกับนักเรียนด้วย ช่วงเวลาของ interaction ระหว่างอาจารย์นักศึกษามีค่อนข้างมาก แต่ในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่อาจารย์จะมี interaction กับนักศึกษาส่วนใหญ่เฉพาะในห้องเรียน กิจกรรมนอกห้องเรียน มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วคือ กองกิจการนักศึกษา หรือฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีอาจารย์บางท่านเท่านั้นที่มีส่วนร่วมดูเหมือนว่าความสัมพันธ์อาจารย์ลูกศิษย์จะมีน้อยกว่า ทำให้เกิดช่องว่างขึ้น ดังนั้นอาจารย์ที่ได้มาเปิดเผยให้เราฟังในวันนั้น อาจารย์เล่าว่าอาจารย์สร้างความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ ให้เวลาสำหรับนักศึกษาแต่ละราย พยายามเข้าใจความต้องการของแต่ละคน เข้าใจสภาพปัญหาทั้งเรื่องเรียน และเรื่องส่วนตัว เป็นที่ทราบกันดีว่านักศึกษาส่วนใหญ่ของมอ.ปัตตานี มีพื้นฐานด้านวิชาการอ่อน ซึ่งจริง ๆ แล้วเรื่องของกิริยามารยาทก็อ่อนด้วย แต่นั่นคือสิ่งที่อาจารย์สัมผัสได้จากห้องเรียน ซึ่งถ้าอาจารย์มีความใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้น อาจารย์จะเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น จากนั้นอาจารย์ก็จะให้คำแนะนำ ชี้แนะ สั่งสอน แต่ไม่ใช่บ่นอย่างเดียว โดยเฉพาะเรื่องทักษะการเรียนในมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องการการชี้แนะมาก เพราะนักศึกษาหลายคนยังไม่ทราบถึงวิธีการเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีว่าต้องเรียนกันอย่างไร คาบที่ไม่มีเรียน เข้าใจว่าเป็นเวลาพักผ่อน จึงกลับไปนอนที่หอพัก หอสมุดก็ไม่ค่อยเข้าไปเลย ความรู้เกิดขึ้นฉพาะในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเท่านั้น บทบาทของอาจารย์ในการชี้แนะเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างยิ่ง

ผมเข้าใจว่ารองฯ นวมนคงเชิญอาจารย์ที่ได้รับโหวตท่านอื่น ๆ มาแชร์ประสบการณ์กันอีกในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป จึงขอเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมรับฟังจากอาจารย์ท่านเหล่านั้นด้วย

บดินทร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s