กองทัพวัฒนธรรมสู่แดนล้านนา และ International Conference on Southeast Asia (ICONSEA 2011) at University of Malaya

7 ธันวาคม 2554

กองทัพวัฒนธรรมสู่แดนล้านนา และ International Conference on Southeast Asia (ICONSEA 2011) at University of Malaya

เมื่อวานได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดทุกสองปี โดย University of Malaya กรุงกัวลาสัมเปอร์ ประเทศมาเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน จากประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน

ผมได้เดินทางจากกรุงเทพฯ มาที่กัวลาสัมเปอร์ หลังจากที่นำนักศึกษาจากมอ.ปัตตานี เข้าร่วมโครงการ “กองทัพวัฒนธรรมชายแดนใต้สู่แดนล้านนา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2554 โดยมีกลุ่มนักศึกษาจำนวน 33 คน จากคณะต่าง ๆ เดินทางโดยรถบัสมหาวิทยาลัยไปแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 5 ชุดการแสดง ประกอบไปด้วย รำตารีกีปัส ดีเกฮูลู ซีลัต อูเละมายัง และอานาชีด ไปแสดงที่สถาบันการศึกษาภาคเหนือ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับการการตอบรับอย่างดีจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว หลายคนไม่เคยเห็นการแสดงในลักษณะนี้มาก่อน ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก และคิดว่าการแสดงทั้งห้าชุดดังกล่าว จะมีการแสดงตบท้ายอีกครั้งหนึ่งที่หอประชุมมอ.ปัตตานี ต้องขอขอบคุณสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ที่จัดโครงการดี ๆ และต้องขอขอบคุณสถานทูตสหรัฐอเมริกา ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณให้เด็ก ๆ ได้แสดงออก และเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นดี ๆ ไปสู่ภูมิภาคอื่นให้รู้จัก และรับทราบแง่มุมดี ๆ จากสามจังหวัดภาคใต้ตอนล่างบ้าง ซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย

จากนั้น ผมได้นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ มาที่กัวลาลัมเปอร์ต่อเลย เพราะเกรงว่าถ้าลงมาขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่มาที่กัวลาลัมเปอร์ จะไม่ทัน present ซึ่งกำหนดต้องนำเสนอในเวลา 14.30 น. มาถึงที่ประชุมก็เกือบเที่ยงแล้ว ไม่ทันในช่วงพิธีเปิด และการบรรยายจาก Keynote Speaker ซึ่งน่าเสียดายมาก เพราะหัวข้อที่ keynot speaker พูดเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากทีเดียวคือ Positioning Southeast Asia in the Globalized World โดย Prof. Dr. Abdul Rashid Motem, Department of Political Science, International Islamic University Malaysia

หลังพักรับประทานอาหารกลางวัน ผมได้เข้าฟัง session หนึ่งที่น่าสนใจมาก เพราะเป็นความรู้ใหม่สำหรับผม นั่นคือหัวข้อ Understanding Hiep Hoi Cham: Hoi Biao Vietnam (the Association of Muslim Cham in Vietnam) โดย Dr. Rie Nakamura ขณะนี้เป็น visiting professor อยู่ที่ COLGIS, Univesiti Utara Malaysia ประเด็นก็คือว่ามีมุสลิมที่เรียกว่า Cham ในประเทศเวียดนามอยู่จำนวนหนึ่ง มีการใข้ภาษามาเลย์ นับถือศาสนาอิสลาม มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นในหมู่พวกเขา ที่สำคัญคือเขาสามารถเอาตัวรอดในสมัยคอมมิวนิสต์ครองประเทศเวียดนาม Cham สามารถรักษาอัตลักษณ์ของความเป็น Cham ได้เป็นอย่างดี แสดงว่าภาษามลายูไม่ได้มีการใช้เฉพาะในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ และภาคใต้ของไทยเท่านั้น ยังมีประชากรส่วนหนึ่งในประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา ที่เป็นชาว Cham เหมือนกัน ยังคงใช้ภาษามาเลย์กันอยู่ หากมองในเชิงประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศ ไม่ว่าเวียดนาม และกัมพูชาแล้ว การปกครองแบบเผด็จการในยุคหนึ่งที่มีการทำลายกลุ่มที่ความเชื่อทางศาสนากันอย่างหนัก แต่กลุ่ม Cham ที่เวียดนาม และกัมพูชา ยังรอดมาได้ ผมว่าน่าศึกษามาก

พอช่วงบ่ายผมขึ้นเวทีนำเสนอด้วย ภายใต้ panel ชื่อว่า Malay Muslim and the Conflict in Southern Thailand โดยมีผู้นำเสนอ 3 คน คือ Dr. Mala Rajo Sathein, Dr. Lili Yulyadi ทั้งสองท่านมาจาก Department of Southeast Asia, University of Malaya และผมที่มาจาก Department of Western Languages, Prince of Songkla University ซึ่งฟังดูแล้วมีผมคนเดียวที่ไม่นาจะมี Background ด้านนี้มาก่อน แต่ที่ทำไปเพราะเกิดจากความสนใจส่วนตัว ในฐานะที่เกิด โต และได้รับการศึกษา สุดท้ายทำงานในพื้นที่มาโดยตลอด

Dr. Lili Yulyadi นำเสนอในหัวข้อ Islam, Indonesia and Education Opportunities: Contribution to the Malay Muslims Development in the Southern Thailand กล่าวถึงประเด็นโอกาสทางการศึกษาของชาวมุสลิมในสามจังหวัด โดยเฉพาะการที่ได้รับทุนไปศึกษาที่ประเทศอินโดนีเซีย Dr. Lili Yulyadi เป็นชาวอินโดนีเซีย และขณะนี้เป็น visiting professor ที่ University of Malaya และทำวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด ส่วน Dr. Mala Rajo Sathian ซึ่งทำวิจัยร่วมกับ Rosnun Che Yusof เป็นคนไทยสอนที่ University of Malaya นำเสนอเรื่อง Muslim Women Activist Organizations in the Conflict Region of South Thailand อภิปรายเรื่องการรวมตัวของกลุ่มสตรีที่สูญเสียสามีจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำงานในลักษณะ NGOs ช่วยเหลือเยียวยาเพื่อนที่ได้รับผลกระทบเหมือนกัน สำหรับหัวข้อที่ผมเตรียมมานำเสนอคือ Threats to Education in Southern Thailand นำเสนอในส่วนของการศึกษาในสามจังหวัดภาคใต้ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกรณีความไม่สงบในพื้นที่ การศึกษากำลังถูกจับมาเป็นตัวประกัน ซึ่งทำให้คุณภาพการศึกษาในสามจังหวัดต่ำสุดของประเทศไทย (ระดับภาคบังคับ) ใน panel นี้ มีผู้เข้าร่วมฟังกันเยอะ และมีประเด็นคำถามจากผู้เข้าฟังกันมากมายทีเดียว จนทำให้เลยเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมง เพราะ session นี้เป็น session สุดท้ายของวันที่ 6 ธันวาคม ก่อนที่จะลงไปรับประทานอาหารค่ำที่ฝ่ายจัดได้เตรียมไว้ ยังมีประเด็นที่นักวิชาการจากนอกพื้นที่ยังไม่ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราอีกมากมาย และคงต้องพูดคุยกันอีกมาก เพื่อศึกษาหาองค์ความรู้ และพยายามเข้าใจปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น ถือว่ามาคราวนี้ได้นำองค์ความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ มาแลกเปลี่ยนกัน ทำให้ผมเพิ่มองค์ความรู้ไปด้วย

 

บันทึกที่โรงแรม Singgahsana Hotel, Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia

บดินทร์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s