หนึ่งภาควิชาหนึ่งความร่วมมือต่างประเทศ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

หนึ่งภาควิชาหนึ่งความร่วมมือต่างประเทศ

จากที่ประชุมคณกรรมการคณะมส. เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาวาระเรื่องคือ หนึ่งภาควิชาหนึ่งความร่วมมือต่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการดำเนินการเรื่องความร่วมมือด้านการต่างประเทศของคณะ จะต้องเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นในอนาคต และที่สำคัญเรื่องนี้มิได้เป็นเรื่องของระดับคณะเพียงอย่างเดียวแล้ว ยังต้องลงลึกไปถึงภาควิชา ซึ่งเป็นฐานของการจัดกิจกรรมอย่างแท้จริง เพราะภาควิชามีบุคลากรและเข้าถึงบุคลากรได้มากกว่าระดับคณะ จากนี้ไปภาควิชาต้องสร้างความเป็นเจ้าของโครงการด้านความร่วมมือการต่างประเทศอย่างน้อยที่สุดหนึ่งโครงการ จริง ๆ แล้วเรื่องนี้มิได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายภาควิชาภายในคณะมส.เลย เพียงแต่ภาควิชาต้องนำโครงการเก่า ๆ หรือโครงการใหม่มาปัดฝุ่นและทำอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น เพราะภาควิชาเป็นเจ้าภาพเอง แต่มิได้หมายความว่าระดับคณะไม่ได้ให้ความสนใจเลย ในทางตรงกันข้าม การดำเนินการระดับคณะต้องเป็นฝ่ายให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับองค์กรหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างเข้มข้นมากขึ้น หากภาควิชาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ การทำงานในระดับคณะต้องรีบไปช่วยทันที จะพยายามเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกให้ติดก่อน ประสานงานให้เป็นไปตามประเด็นที่ภาควิชาต้องการให้มากที่สุด และหากต้องการมีข้อสัญญาอย่างเป็นทางการ เช่น การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยหรือเรียกว่า Memorandum of Understanding (MoU) คณะต้องดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ได้ แม้กระทั่งการจัดทำข้อตกลงในระดับย่อยลงมา เช่น การจัดทำ addendum หรือ Memorandum of Agreement (MoA) หรือข้อสัญญาย่อยจาก MoU การดำเนินงานในระดับคณะต้องรีบให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ สรุปว่าคณะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือระดับเบื้องต้น ไม่ว่าการการประสาน การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เกิดตัวกิจกรรมที่สามารถจับต้องและสัมผัสได้ ในระดับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมจริง ๆ นั้น ภาควิชาจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดการทั้งหมด จากนั้นคณะจะดูแลเรื่อง protocol ต่าง ๆ ทั้งหมด เท่าที่ผมดูแล้ว ขณะนี้มีหลายภาควิชามีกิจกรรมมากกว่าหนึ่งกิจกรรมด้วยซ้ำไป และในบางภาควิชา คณะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือก่อน

จากมติที่ประชุมในเรื่องดังกล่าว คณะได้แจ้งหนังสือไปยังทุกภาควิชาแล้วว่า ต้องการให้แจ้งตัวกิจกรรมหรือโครงการที่คาดว่าภาควิชาจะดำเนินการในอนาคตมาให้คณะ และคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะอีกครั้งหนึ่งก่อนสิ้นปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจะนำวาระการพิจารณารายจ่ายเงินงบประมาณรายได้คณะปี 2556 ต่อไปในช่วงต้นปี 2555 กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่ภาควิชาเสนอมา จะได้นำเข้าที่ประชุมพิจารณาในส่วนของเงินสนับสนุนต่อไป

กรอบของกิจกรรมที่โครงการหนึ่งภาควิชาหนึ่งความร่วมมือต่างประเทศนั้ สามารถดำเนินการได้ในหลายรูปแบบ เช่น แลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปของ Study Abroad Program  การจัดเวทีแลกเปลี่ยความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  การจัดประชุมสัมมนาประจำปีด้านวิชาการแต่ละสาขาตามความถนัดของภาควิชา การแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อพัฒนาศักยภาพในเรื่องต่าง ๆ เช่นด้านการวิจัยร่วม (collaborative research) ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ หรืออื่น ๆ เป็นต้น

 

ดีน พีเอสยู

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s