กำหนดการจัดกิจกรรมร่วมกับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย. 54

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

กำหนดการจัดกิจกรรมร่วมกับ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย. 54

คณะได้ไปเปิดการเจรจาร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เมืองตรังกานู (Terangganu) ประเทศมาเลเซีย เมื่อกลางปีที่แล้ว ประมาณเดือนเมษายน 2553 นำทีมการเจรจาโดยคณบดีอาหวัง ครั้งแรกได้ไปเจรจาที่ Faculty of Languages and Communication และเมื่อกลางปีนี้ หรือประมาณเดือนพฤษภาคม 2554 คณบดีและทีมบริหารได้ไปเจรจาอีกครั้งหนึ่งที่ Faculty of Islamic Contemporary Studies ซึ่งมี Dr. Ramle เป็นผู้ประสานงานในการเจรจา ประเด็นการเจรจาในตอนแรกนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า จะให้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการด้านสังคมวิทยา โดยให้คณะมส. เป็นเจ้าภาพก่อน และปีต่อไปสลับให้ UniSZA รับเป็นเจ้าภาพต่อ ที่สำคัญที่สุดต้องการให้การสัมมนาเป็นสนามของการนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ทั้งสองคณะ ซึ่งสุดท้ายสรุปว่าแต่ละคณะต้องนำเสนอฝ่ายละ 5 ชิ้น หลังจากนั้น เราก็ได้มีการเจรจาอีก 2-3 ครั้ง และสื่อสารกันผ่าน E-mail ก็นานพอสมควร จนกระทั่งได้ข้อสรุปว่า ทั้งสองสถาบันควรมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการกันก่อนหรือเรียกว่าต้องการให้มีการลงนาม MOU นี่คือความเป็นมาของการจัดการกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2554 ที่จะถึงนี้ โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ 4 กิจกรรมดังนี้

–          จัดกิจกรรม Community Service ของนักศึกษา UniSZA ที่ชุมชนบ้านปียา โดยจัดทำพิธีกุรบ่าน เชือดวัว 2 ตัว และทำกิจกรรมบริการชุมชนร่วมกับชาวบ้านบ้านปียา วันที่ 8 พ.ย. 54

–          จัดสัมมนาบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของทั้งสองคณะ ซึ่งคณะมส.นำเสนอ 3 ชิ้น และ Faculty of Islamic Contemporary Studies จำนวน 3 ชิ้น วันที่ 9 พ.ย. 54

–          จัดพิธีลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยอธิการบดีทั้งสองท่าน ในส่วนของ UniSZA นำโดย Vice Chancellor Dato’ Prof. Dr. Alian bin Daud สำหรับมอ.โดยอธิการบดี รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข โดยพิธีลงนามจะจัดขึ้นในวันที่ 10 พ.ย. 54

–          จัดสัมมนาทางวิชาการด้านสังคมวิทยาภายใต้หัวข้อ Rural Development: A Dilemma in a Globalised World ซึ่งมีผลงานทางวิชาการทั้งหมด 11 ชิ้น คณะมส. 5 ชิ้น และ UniSZA อีก 6 ชิ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 พ.ย. 54

สำหรับรายละเอียดของกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

8 พฤศจิกายน 2554

07.00 น.             ไปบ้านปิยา เพื่อทำพิธีกุรบาน

11.00 น. นำรถบัสไปรับคณะจาก Uniza จำนวน 40 คน ไปที่หมู่บ้านปิยา

14.00 น. ถึงหมู่บ้านปิยา ทำกิจกรรม.. พาเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ

16.00 น. เดินทางกลับ ม.อ.

9 พฤศจิกายน 2554

เช้า รับ อาจารย์ จากมายการ์เดนส์ ใช้มินิบัส

10.00- 11.30 น. นำเสนอผลงาน 3 เรื่อง คนละ 30 นาที

– ดร.บดินทร์   ดำเนินรายการ

– อ.ฟาอีซะ เป็น Moderator

– นำเสนอผลงาน 3 ชิ้น

– เริ่มจากไทยก่อน

-1.จงรักษ์

-2.UniSZA

-3.ละม้าย

-นักศึกษาวิชาสถิติและวิจัย 17 คน (ดร.ฤทัยชนนี)

12.00-13.30 น. พักเที่ยง (70 คน)

13.30 – 16.00 น.   นำเสนอผลงาน คนละ 30 นาที

– ดร.บดินทร์ เป็นพิธีกรหลัก

– ดร.ภมรี Moderator

-1.UniSZA

-2.เดชดนัย

-3.UniSZA

– นำเสนอเป็นภาษาไทย แต่ทำสไลด์เป็นภาษาอังกฤษ

– ใช้ห้องมะเดื่อ

– Break ก่อนเลิก

– พิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแข่งกีฬา

** ฝนตกยกเลิกกิจกรรมกีฬา

16.00-19.00 น. แข่งขันกีฬากระชับมิตร

– ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องกีฬา สถานที่ อุปกรณ์ (กุ้งนาง) (ใส่เสื้อสีเทา)

ประเภทกีฬา

-วอลเล่บอล staff (กุ้งนาง)

-ฟุตซอล 7 คน สำหรับนักศึกษา

-ตะกร้อ staff

-กองเชียร์ (กุล)

19.00 น. เป็นต้นไป   อาหารมื้อค่ำ ที่ลานประดู่ จำนวน 100 คน

– เครื่องเสียงบรรณารักษ์ฯ (เอ็ม)

– รายการอาหาร (กุ้ง)

-บุฟเฟ่

20.30 น. เสร็จงาน ส่ง อาจารย์กลับมายการ์เดนส์ (มินิบัส)

10 พฤศจิกายน 2554

11.30 น. รับอธิการด่านตาบา (รถตู้) (รถออก 9 โมง) ดร.บดินทร์ ไปด้วย

14.30 น ลงนามความร่วมมือ โดยอธิการบดีทั้งสองฝ่าย ห้องมะปราง

-รับอาจารย์ที่มายการ์เดนส์

-ทุกคนพร้อมกันที่ห้องมะปราง

-ตกแต่งห้องมะปราง ประดับธงชาติทั้งสองประเทศ

-เตรียมป้ายชื่ออธิการบดีทั้งสองฝ่าย

-เตรียม MOU

-เตรียมคนยื่น MOU สองคน (ผู้หญิง)

-นุช + กุ้ง

-แจ้งเรื่องการเตรียม

-ดร.บดินทร์ ดำเนินรายการ

-เตรียมเรื่องสไลด์สำหรับเปิดในงาน (ก๊อฟ)

-เตรียมดอกไม้ให้อธิการบดีทั้งสองฝ่าย (พี่ต๋อย)

-ดูแล รับรองอธิการ (ดร.บดินทร์)

-จัดดอกไม้ งบประมาณ 5,000 บาท (กุ้งนาง)

-โต๊ะลงนาม MOU

-เชิงเทียน หน้าห้องคลินิกวิจัย

-การแต่งกาย ใส่สูทดำ

ขั้นตอนการดำเนินรายการ

14.30 น.-ดร.บดินทร์กล่าวรายงาน

-ชมสไลด์

-เชิญคณบดีกล่าวต้อนรับ

-เซ็น MOU

-กุ้ง+นุช วาง mou

-เชิญอธิการทั้งสองฝ่ายกล่าวอะไรเล็กน้อย

-มอบของที่ระลึก เรือกอและ อธิการบดีทั้งสองฝ่ายมอบ  (ก๊อฟ)

-ถ่ายรูปหมู่

-อธิการ+คณบดีทั้งสองฝ่าย

-รองคณบดีทั้งสองฝ่าย

-พักทานอาหารว่าง (70 คน)

-ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ เสริฟในห้อง

-บุคคลทั่วไปทานข้างนอก

-เชิญอธิการเปิดคลินิกวิจัย

– เชิญคณบดีพูดวัตถุประสงค์การเปิดห้อง

– สคริปภาษาอังกฤษ (นุช)

– รอฮานา ถือพาน

-จบกิจกรรม (ประมาณ 15.30น.)

-พาชมเมือง

-ต่อด้วยกิจกรรมลอยกระทง

-20.30 น. พร้อมกันที่หน้าคณะฯ ส่ง อ.ที่มายการ์เดนส์

 

11 พฤศจิกายน 2554

9.30                  รับอาจารย์ที่มายการ์เดนส์ (มินิบัส)

9.30                  ดร.บดินทร์ พิธีกร

ลงทะเบียน

10.00 – 12.15     Theme A (ห้องมะเดื่อ)  4 ชิ้น

– นำเสนอ 15 นาที

– ตอบคำถาม 10 นาที

– chair อ.ฟาอีซะห์

– เชิญทีละ 1 ท่าน

12.15-13.30        อาหารเที่ยง ที่ห้องมะขามป้อม เป็น ขนมจีน (พี่นงเยาว์) (70 คน)

13.30 -14.45       Theme B (ห้องมะเดื่อ)   4 ชิ้น

– chair ดร.รตพร

14.45-15.00        พักรับประทานอาหารว่าง (พี่นงเยาว์)

15.00-16.15        Theme C (ห้องมะเดื่อ)  3 ชิ้น

– chair ดร.ภมรี

16.15-16.30        พิธีปิด โดยคณบดีทั้งสองฝ่าย

– มอบเกียรติบัตรโดยคณบดี

19.00 เป็นต้นไป   เลี้ยงที่โรงแรมซีเอส (นุช) (80 คน)  ห้องน้ำพราว 2

– บัสใหญ่รับ นศ. ที่ ม.อ. และมินิบัสรับอาจารย์ที่มายการ์เดนส์ ไปส่งที่ซีเอส

– การแสดง  (กุ้งประสานงาน)

-การแสดงจากโรงเรียนอนุบาลสาธิต ครูเปิ้ล

-ชมรมนาฎศิลป์

– การแสดงจาก Unisza 2 ชุด

– เตรียมของที่ระลึกสำหรับการแสดง

– เงิน ชุดการแสดงละ 2,000 บาท (เฉพาะของไทย)

– ของที่ระลึก 2 ชุด สำหรับมาเล

– พิธีกรในงาน

– อ.ฟาอีซะห์

-พิธีการ

-ชื่องาน “Grand Finale”

-พิธีกรพูดต้อนรับ

-อาหาร 2 ชุด

-ต่อด้วยการแสดงสลับกัน

-เชิญคณบดีทั้งสองฝ่ายพูด

 

12 พฤศจิกายน 2554

เดินทางกลับ (คุยวันเสาร์นี้อีกครั้งเรื่องเวลากลับ)

– ไปส่งที่ด่านตาบา (นุช)

 

ดีน พีเอสยู

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s