ก้าวต่อไปของคณะมส. ในเรื่องความร่วมมือกับ Universiti Malaya, Nilam Puri

วันที่ 24 ตุลาคม 2554

 

ก้าวต่อไปของคณะมส. ในเรื่องความร่วมมือกับ Universiti Malaya, Nilam Puri

 

ก่อนจะเข้าร่วมในพิธีปิดโครงการค่ายภาษาอาหรับหรือ Arabic Camp ณ อาคารเรียนแห่งหนึ่งภายในวิทยาเขต UM Nilam Puri ในเวลา 11.00 น. (เวลามาเลเซีย) วันที่ 23 ตุลาคม 2554 มีคณะผู้บริหารของ UM Nilam Puri นำโดย อาจารย์ Rohani bin Ni Mukhtar และอาจารย์ Nor Hazrul Mohd. Salleh ได้มาพูดคุยเจรจาร่วมกับตัวแทนของคณะมส. นำโดยคณบดีอาหวัง อ.มันซูร และผม ที่เรือนพักรับรองของมหาวิทยาลัย เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันว่าในอนาคตทั้งสองสถาบันจะสามารถมีทำกิจกรรมอะไรได้อีกบ้าง นอกจากค่ายภาษาอาหรับที่กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ ในที่ประชุม ทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ดังต่อไปนี้

1.      การจัดค่ายภาษาอาหรับ Arabic Camp ที่คณะมส. ในกลางเดือนมกราคม 2555

หลังจากการจัดค่ายครั้งนี้แล้ว มีความเห็นว่าควรมีการจัดค่ายภาษาอาหรับที่คณะมส. อีกครั้งหนึ่ง ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นนักศึกษากลุ่มเดียวกันจากครั้งนี้ กิจกรรมในเดือนมกราคมนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่จัดที่ UM Nilam Puri เนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรมทักษะการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) การโต้วาที โดยมีเงื่อนไขว่า คณะมส. สามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายของค่ายทั้งหมด และขอเก็บจากนักศึกษา UM เพราะครั้งนี้ นักศึกษาคณะมส. ต้องจ่ายคนละ 1,500 บาท หรือประมาณ 150 ริงกิตมาเลเซีย รวมเป็นเงิน 30,000 บาท สำหรับผู้ดำเนินการจัดค่ายก็เป็นอาจารย์จาก UM และยอาจารย์ภาษาอาหรับของคณะต้องประกบด้วย ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้ทักษะการจัดค่ายภาษาอาหรับจากอาจารย์ UM

กำหนดการคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

วันที่ 11 มกราคม 55:  เย็นวันพุธ เดินทางออกจาก UM และคาดว่าจะมาถึงที่คณะก่อน 6 โมงเย็น หลังจากรับประทานอาหารเย็น มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อน แม้ว่านักศึกษาจากทั้งสองสถาบันรู้จักมาก่อนแล้วก็ตาม

วันที่ 12-14 มกราคม 55: จัดกิจกรรมทางภาษา เน้นการออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้แล้วแต่อาจารย์จากทางแผนกวิชาภาษาอาหรับจะกำหนด

วันที่ 15 มกราคม 55:  พิธีปิด มอบวุฒิบัตร และเดินทางกลับไปยังมาเลเซีย

2.      Inter-varsity Debate in Arabic

กำหนดให้มีการจัดการโต้วาทีภาษาอาหรับ โดย UM Nilam Puri รับเป็นเจ้าภาพ สถาบันที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้มีมาจากประเทศไทย และมาเลเซีย อันได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี (คณะมส.) มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ส่วนมาเลเซีย ประกอบไปด้วย UM Nilam Puri (เจ้าภาพ) Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Sultan Zainal Abidin, Universiti Malaysia Pahang รวมทั้งหมด 7 มหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2555

3.      การจัดอบรมครูสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เป็นกิจกรรมบริการวิชาการ โดยคณะจะเชิญครูสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มาอบรมเทคนิคการสอนภาษาอาหรับที่ถูกต้อง การทำสื่อการสอน โดย UM Nilam Puri ยินดีจะส่งวิทยากรมาช่วย คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เมื่อคณะมส. พร้อม สามารถแจ้งไปยัง UM Nilam Puri ทราบได้ทันที

4.      The 2nd International Conference on Teaching Arabic to Non-Arabic Speakers

UM Nilam Puri มีกำหนดจัดการประชุมนานาชาติด้านการสอนภาษาอาหรับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่สอง UM เชิญมอ.ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เสนอให้ส่งผลงานทางวิชาการมาร่วมนำเสนอ และอ.มันซูร หมัดเร๊าะ รับปากจากที่ประชุมว่า จะสามารถรวบรวมผลงานทางวิชาการจากอาจารย์ในแผนกอย่างน้อย 3 ชิ้นมาร่วมนำเสนอครั้งนี้

ทั้งสี่กิจกรรมข้างต้น ถือว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกของคณะมส. ที่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งด้านการเรียนการสอนภาษาอาหรับ โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย

 

หลังจากการเจรจา ที่ประชุมทุกคนก็เข้าร่วมพิธิปิดโครงการ Arabic Camp ครั้งนี้ และชมการแสดงของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน

 

ดีน พีเอสยู

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s