เรื่องเล่าจากมาเลเซีย: ความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนจากรัฐ Sarawak และ Sabah

วันที่ 23 ตุลาคม 2554

สืบเนื่องจากที่เล่าถึงการจัด Arabic Camp ที่ Universiti Malaya, Nilam Puri เมื่อวานนี้ วันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาเลเซียอีก ถือว่าเป็นประเด็นเก็บตกจากที่เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผมได้มีโอกาสสนทนากับอาจารย์ท่านของมหาวิทยาลัยนี้ระหว่างที่ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ซึ่งเป็นผู้บริหารคณะอิสลามศึกษา ประเด็นที่ผมสนใจเรื่องการที่รัฐบาลมาเลเซียให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักศึกษาจากรัฐ Sarawak และ Sabah ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ที่มีความเจริญในหลาย ๆ ด้าน อาจน้อยกว่ารัฐที่ตั้งอยู่แหลมมลายูหรือเรียกว่า Semenanjung ง่าย ๆ ก็คือ รัฐที่อยู่ทางตอนล่างของประเทศไทยนั่นเอง รัฐ Sarawak และ Sabah อยู่ไกลออกไปจากเมืองหลวงมาก มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ ประชากรมีจำนวนน้อย ในด้านการศึกษาก็มีมาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานของมาเลเซียโดยทั่วไป หากรัฐบาลกลางไม่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ทำให้การพัฒนาก็จะยิ่งห่างออกไป เมื่อเทียบกับมาเลเซียทางฝั่ง Semananjung

อาจารย์เล่าให้ผมฟังต่อไปว่า ในปี 1983 ซึ่งมีท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการ เป็นคนที่มีจากรัฐ Sarawak ได้มอบนโยบายให้แก่ทาง Universiti Malaya ว่า ต้องช่วยรับนักเรียนที่มาจากรัฐ Sarawak และ Sabah เข้าเรียนต่อที่ Universiti Malaya โดยโควต้าพิเศษ มิเช่นกัน นักเรียนจากทั้งสองรัฐอาจไม่สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยใหญ่และมีขื่อเสียงอย่าง Universiti Malaya ได้เลย เมื่อเป็นนโยบายจากรัฐบาลกลางเช่นนี้แล้ว อธิการบดีของ Universiti Malaya ก็ตอบสนองนโยบายข้อนี้ แต่ละปีจะรับนักเรียนจากรัฐ  Sarawak และ Sabah เข้าเรียนโดยวิธีโควตาพิเศษปีละ 50 คน เมื่อเข้ามาเรียนที่ UM แล้ว จะมีการจัดติววิชาที่จำเป็นต่าง ๆ พร้อมกับเตรียมความพร้อมเรื่องทักษะภาษามาเลเซียและภาษาต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยปกติ แสดงว่านักศึกษาจากทั้งสองรัฐ ยอมเสียเวลาเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วง 1 ปีแรกรัฐบาลจากรัฐ Sarawak และ Sabah เป็นผู้ที่รับผิดชอบ ส่วนปีที่เหลือรัฐบาลกลางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และที่สำคัญคือ นักเรียนที่จบการศึกษาโดยวิธีนี้ จะได้รับการบรรจุให้เข้าทำงานเป็นข้าราชการครูทุกคน ลืมเล่าไปว่า นักศึกษาที่เข้ามาเรียน ทั้งหมดเรียนสาขาวิชาอิสลามศึกษาเท่านั้น เมื่อกลับไปยังภูมิลำเนา ต้องไปเป็นอาจารย์สอนอิสลามศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ

ในระหว่างที่ฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์อยู่นั้น ผมกำลังนึกถึงโครงการมหาดไทยและศอ.บต.สำหรับนักศึกษามุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ซึ่งผมก็เป็นผลผลิตจากโครงการนี้เหมือนกัน ใช้หลักการที่คล้าย ๆ กัน หมายความว่า นักเรียนที่เข้าโครงการมหาดไทยและศอ.บต. ที่มาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา และเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น แล้วกลับมาทำงานในพื้นที่ แต่ไม่ได้ประกันเรื่องการบรรจุเข้ารับราชการเหมือนของมาเลเซีย ปัจจุบันผู้ที่จบการศึกษาโดยระบบโควตาพิเศษนี้หลายคน เช่น อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อดีตนายอำเภอเจาะไอร้องนายนิมิตร มีทั้งผู้กำกับ ปลัดอำเภอ นายแพทย์ เภสัชกร พยาบาล อาจารย์มหาวิทยาลัย และอื่น ๆ อีกมากมาย และเมื่อสองสามปีนี้ มีการรวมตัวกันของผู้ที่จบการศึกษาโครงการมหาดไทยและศอ.บต.มีการ ทำงานเชิงอาสาสมัครเพื่อสังคม โดยการตั้งเป็นสมาคม “ภูมิบุตรอาสา” นำโดย รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม เป็นนายกสมาคม และผมไปช่วยเป็นเลขานุการด้วย เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาสามารถสร้างความแตกต่างได้ (Education can made a difference.) เราทุกคนเคยได้รับโอกาสจากสังคมแล้ว และเมื่อเรามีโอกาส เราก็ต้องการตอบแทนสังคมบ้าง โดยการทำกิจกรรมแนะแนวเชิงกระตุ้น (Bakar Motivasi) ให้นักเรียนระดับมัธยมให้รู้สึกว่าการศึกษามีความสำคัญต่อตนเองและสังคม ชี้แนะวิธีการเรียนที่ดี ตลอดจนบอกเส้นทางการเรียนต่อ ทุนการศึกษา เป็นต้น ถ้าสนใจสามารถคลิกไปที่ www.kapok.com ได้

ผมเชื่อมาตลอดว่า การหยิบยื่นโอกาสเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก และเมื่อได้รับโอกาสแล้ว การใช้ประโยชน์จากโอกาส ก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า เมื่ออาจารย์ท่านนั้นพูดจบ ผมก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องจากเมืองไทยให้ท่านฟังด้วยเช่นกัน

 

Universiti Malaya, Nilam Puri

Deen PSU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s