The First PSU-UM Arabic Camp @ UM Nilam Puri

วันที่ 22 ตุลาคม 2554

วันนี้เดินทางไปยัง Universiti Malaya วิทยาเขต Nilam Puri รัฐกลันตัน ประเทศมาเซีย เพื่อร่วมงานพิธีปิดโครงการค่ายภาษาอาหรับ PSU-UM Arabic Camp ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 การเดินทางไปมาเลเซียครั้งนี้นำโดยคณบดีอาหวัง ล่านุ้ย อาจารย์มูฮัมหมัดมันซูร หมัดเร๊าะ อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาอาหรับ และผมเอง โครงการค่ายภาษาอาหรับครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางมาเจรจาความร่วมมือกับ UM Nilam Puri เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อแสวงหาลู่ทางความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างสถาบันทั้งสองแห่ง

UM Nilam Puri เป็นวิทยาเขตของ Universiti Malaya ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย คล้าย ๆ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของไทย UM มีวิทยาเขตหลักที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ส่วนวิทยาเขต Nilam Puri เป็นวิทยาเขตที่สอนด้านอิสลามศึกษา หรือคณะอิสลามศึกษา (Academy of Islamic Studies) เท่านั้น ไม่มีสาขาอื่นเลย นอกจากเน้นการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษาเป็นหลักแล้ว ที่นี่ยังใช้ภาษาอาหรับในการเรียนการสอนเท่านั้นอีกด้วย มีจำนวนนักศึกษาไม่มากนัก ประมาณสองร้อยกว่าคน เพราะที่นี่เป็นวิทยาเขตที่เน้นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม ใช้เวลาเรียนสองปีที่วิทยาเขตนี้ ในการปูพี้นฐานทางภาษาและความรู้พื้นฐาน โดยใช้เวลาเรียนสองปี หลังจากนั้น นักศึกษาต้องไปเรียนที่วิทยาเขตหลักที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ดังนั้นทักษะการใช้ภาษาอาหรับของนักศึกษาที่นี่สูงมาก นักศึกษาสามารถอ่านตำรา ฟังการบรรยาย อภิปรายโดยใช้ภาษาอาหรับได้อย่างดี

การจัดค่ายภาษาอาหรับครั้งนี้ คณะส่งนักศึกษาวิชาเอกภาษาอาหรับชั้นปี 3-4 จำนวน 20 คน ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอาหรับเป็นเวลา 7 วัน พร้อมกับนักศึกษาของ UM Nilam Puri อีก 20 คน ตั้งแต่วันที่ 17-23 ตุลาคม 2554 กิจกรรมประกอบด้วยการละลายพฤติกรรม สร้างความรู้จักซึ่งกันและกัน เน้นกิจกรรมทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ  ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ส่วนภาคกลางคืนของทุกคืน นักศึกษาต้องนำเสนอสรุปผลการทำกิจกรรมของแต่ละวันเป็นภาษาอาหรับ ซึ่งทุกคนต้องพูดให้เพื่อน ๆ ฟังด้วย ส่วนวันสุดท้ายนักศึกษาของทั้งสองสถาบันต้องมีการแสดงบนเวที และรับมอบประกาศนียบัตร มีนักศึกษาคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า “เป็นกิจกรรมที่สามารถฝึกทักษะทางภาษาอาหรับได้ดีมาก เข้มข้นจริง ๆ มาวันแรก ๆ รู้สึกเครียดกับกิจกรรมที่ถูกบังคับให้พูด แต่วันหลัง ๆ เริ่มรู้สึกสนุกมากขึ้น เพราะเริ่มมีความมั่นใจในการใช้ภาษา … อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเวลา ที่นี่เขาเข้มงวดกับเวลา จนบางครั้งรู้สึกเครียด แต่ก็ดีเหมือนกัน ทำให้เราจริงจังกับเวลามากขึ้น เงินที่จ่ายไปคนละหนึ่งพันบาทนั้น ผมว่าเกินคุ้มเลย อยากให้คณะจัดโครงการในลักษณะนี้ต่อไปอีก ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากเข้าร่วมโครงการอีก ถ้าคณะให้โอกาส” นักศึกษาวิชาเอกภาษาอาหรับปี 4 คนหนึ่งกล่าว

 กิจกรรมในลักษณะนี้ ผมคิดว่าดีมาก ๆ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมสนุก ๆ ทางภาษากับกลุ่มนักศึกษามาเลเซีย ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรา และไม่ไกลจากบ้านเรานัก อยู่ในวิสัยที่นักศึกษาสามารถจ่ายเงิน และเดินทางไปได้ เพราะนอกจากนักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอาหรับแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ของคนมาเลเซียอีกด้วย สุดท้ายก็ได้เพื่อน และมีเครือข่ายเพิ่มขึ้น อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเช่นกันคือทำให้นักศึกษาของเรามีความตื่นตัวในเรื่องการเรียนมากขึ้น เพราะบางครั้งคิดว่าตนเองเรียนได้ A ที่มอ.แล้ว คิดว่าตนเองใช้ได้แล้ว แต่พอเวลาได้อยู่กับผู้อื่น อย่างกรณีนี้ ได้พูดคุยกับเพื่อนชาวมาเลเซียที่เรียนภาษาอาหรับมาเหมือนกัน แต่บางครั้งทำให้รู้สึกว่า ทำไมภาษาของเรายังสู้เขาไม่ได้เลย บางครั้งฟังหรือพูดยังไม่ได้เท่าที่ควร ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ไม่เพียงแต่ภาษาอาหรับเท่านั้น คณะยังต้องเปิดช่องทางการเจรจา เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้บ้าง

 อย่างไรก็ตาม ต้นปี 2555 ตามข้อตกลงแล้ว คณะฯ ต้องรับเป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายภาษาอาหรับครั้งที่ 2 ต่อ กลับไปครั้งนี้คณะต้องร่วมกับแผนกวิชาภาษาอาหรับคิด ระดมสมอง เพื่อเตรียมการโครงการนี้ต่อไป และตามข้อเจรจาแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะอิสลามศึกษา UM Nilam Puri ยังเห็นพ้องต้องกันว่า เราต้องร่วมกันพัฒนาโครงการในลักษณะอื่นอีกด้วย เช่น การจัดการโต้วาทีระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและมาเลเซีย หรือโครงการพัฒนาอาจารย์สอนภาษาอาหรับ ในลำดับต่อไป

 บันทึก ณ Rumah Tetamu, Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan, Malaysia

 

Deen PSU


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s