เปิดบริการเครื่องสแกนไวรัส

ทุกคนคงทราบกันดีว่า การนำแฮนดีไดรฟ์ หรือแฟลสไดรฟ์ เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สาธารณะทั่วไป อาจทำให้ข้อมูลที่อยู่ในแฮนดีฯ มีปัญหาหรือติดไวรัสได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์จากคณะฯ ส่วนใหญ่ใช้ PowerPoint ประกอบการสอนที่อาคารเรียนรวมหรือตึก 19 และได้ยินมาว่าเครื่องที่ตึก 19 มีไวรัสหลายเครื่อง เพราะอาจารย์ที่สอนแต่ละคาบก็นำ PowerPoint ของตนเองมาเสียบ ซึ่งไม่ทราบว่าแฮนดีฯ ตัวไหนมีไวรัสอยู่บ้าง ทำให้กระจายไปยังเครื่องอื่น ๆ ได้ง่าย

ด้วยเหตุนี้ ทางคณะได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นว่าคณะจะต้องมีเครื่องสำหรับบริการกำจัดไวรัสบริการไว้ที่คณะเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ดังนั้น ขณะนี้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ติดตั้งเครื่องกำจัดไวรัสไว้ 2 เครื่องที่ตึุกคณะ เครื่องแรกตั้งอยู่ีชั้่น 2 ติดกับ logger ของอาจารย์ฝั่งที่ติดกับโต๊ะทำงานของคุณอาทิตย์ และเครื่องที่สองตั้งอยู่หน้าศูนย์เรียนรู้ด้้วยตนเอง ชั้น 1 โดยทั้งสองเครื่องไม่สามารถใช้ Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ ได้ และจะมีการ update antivirus ทุกวัน จึงขอเชิญชวนบุคลากรของคณะ ตลอดจนนักศึกษาทุกคน เข้ามาใช้บริการเครื่องสแกนกำจัดไวรัสได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาใด ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านไอทีอื่น ๆ ขอความกรุณาติดต่อได้ที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะได้ตลอดเวลาทำการ บริเวณชั้น 2 ของตึกคณะ

บดินทร์ แวลาเตะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s