ความร่วมมือกับโลกอาหรับ

       นับว่าเป็นความโชคดีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เปิดสอนไม่เพียงเฉพาะสาขาด้านสังคมศาสตร์มากมาย แต่ยังมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่าง ๆ มากถึง 8 ภาษาต่างประเทศ และถ้ารวมภาษาไทยเข้าไปด้วยแล้ว ก็เป็น 9 ภาษาทีเดียว

       จากความหลากหลายของภาษาต่างประเทศนั้น ทางคณะฯ พยายามสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ที่ใช้ภาษานั้น ๆ ในการพูด เช่นอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เป็นต้น

       ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 54 ท่านคณบดีอาหวัง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ได้เดินทางไปเปิดเจรจาความร่วมมือกับสถานทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรต และสถานทูตสุลต่านโอมาน เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในไทย ที่เปิดหลักสูตรภาษาอาหรับ การเจรจาก็ประสบความสำเร็จมาก ทั้งสองสถานทูตรับทราบความต้องการของคณะฯ ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนเอกสารที่สามารถให้นักศึกษาได้ใช้ศึกษาทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน การช่วยเหลือชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทั้งหมดนี้ คณะฯ ต้องจัดทำเอกสารแสดงความจำนงขอความช่วยเหลือส่งไปยังสถานทูตทั้งสองแห่งต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s